Кражби на електроенергия за над 473 хил. лева от началото на 2010 г

Разпечатай

EVN_logo_200Кражби на електроенергия за над 473 хил. лева разкриха сътрудници на EVN Bulgaria от началото на 2010 г. до края на месец май. За периода на първите пет месеца на годината са инспектирани 14 938 обекта. Резултатите от извършените проверки показват, че в 395 случая са налице отклонения или нарушения на Закона за енергетиката и утвърдените от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия, вкл. и кражби. Общото количество електроенергия, което е откраднато в мрежата на EVN Bulgaria е над 2,774 милиона киловатчаса.
И през 2010 г. експертни групи на EVN Bulgaria продължават засилените проверки за коректно използване на електроенергията на цялата територия на захранване от дружеството в Югоизточна България. Инспекциите обхващат обекти както на битови, така и на стопански клиенти. Специалисти от дружеството проверяват трафопостове, електромери, часовникови превключватели, начини и схеми на свързване към разпределителната мрежа на EVN Bulgaria.
Кампанията за разкриване на кражбите на ток и злоупотреби в мрежата на EVN Bulgaria е част от мерките за по-ефективен енергиен контрол и осигуряване на по-високо качество на измерването на електрическата енергия.
Проверките се извършват от специално обучени сътрудници на дружеството. Всеки КЕЦ е оборудван с апаратура – еталонни електромери, с които на място се проверяват клиентските съоръжения, без да се налага прекъсване на електрозахранването. Използват се и специални уреди за проверка изправността на средствата за търговско измерване.
ЕVN Bulgaria изразява своето безпокойство за тази продължаваща и нарастваща тенденция.
Като част от кампанията за борба с некоректните действия клиентите могат да подават сигнали на номер: 0700 1 7777. Обаждането на него е на цената на един градски разговор, а анонимността им е гарантира.

Етикети: