МБАЛ Бургас става болница на високите технологии

Разпечатай

Бургаската болница ще в списъка на шестте болници в страната, които ще имат статут на високотехнологични лечебни заведения. Благодарение на подкрепата, която имаме от страна на правителството на Република България, Министерството на здравеопазването, местната власт в лицето на Община Бургас, и народните представители от областта, си поставяме за цел до 2013 година МБАЛ Бургас да получи този статут, съобщи доц. д-р Стефан Станчев, изпълнителен директор на МБАЛ-Бургас АД.

Това означава, че болницата има шанс да получи приоритетно финансиране от страна на ЕС, за да издигне и апаратурата, и нивото на медицинските услуги на европейско ниво, както и да гарантира равнопоставеност и еднакво качество на услугата за всички граждани.

“Смятам, че ще успеем да върнем доверието на обществеността въпреки тежката финансова година, която предстои и ще ви информираме за всяка крачка, която предприемем в тази насока”, подчерта доц. д-р Станчев на първата си официална пресконференция като изпълнителен директор на МБАЛ Бургас АД.

Той бе избран за такъв от общото събрание на акционерите в МБАЛ-Бургас, което се проведе на 20 октомври 2009 г. На събранието бе избран нов състав на Съвета на директорите, на който е възложена задачата по възстановяването на имиджа на лечебното заведение.

В състава на Съвета на директорите влизат: Надежда Бранковска – юрист, Антоанета Събкова, проф. Елена Шипковенска, д-р Здравко Димитров и доц. д-р Стефан Станчев.

Освен новоизбрания съвет, в пресконференцията участва и д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет по здравеопазване на община Бургас.

“Решили сме да водим политика на откритост и прозрачност, защото сме убедени, че само това е начинът да върнем доверието на всички пациенти от Бургас, и гостите на областта към болницата. Знаем, че доверието се е загубило през годините, затова си има и причини, но сме се заели с тежката задача да го възстановим отново”, подчерта доц. Станчев.

Бургаската болница може да съперничи на “Пирогов” по брой преминали пациенти и мястото й в здравната карта на страната ни не е за пренебрегване. Оттук годишно минават близо 33 хиляди души. Всяко лято обслужените болни са близо милион и половина, и то предимно граждани на страни-членки на ЕС, Русия, и други страни от региона.

В резултат на недалновидната и грешна политика на предишните ръководства на болницата се е стигнало до финансова и кадрова криза. Заради лошата кадрова политика са напуснали редица специалисти. Пропуските в предишното управление са констатирани от комисия от Министерството на здравеопазването и инспектората към министерството. Пропуските са отразени и в доклада на проверяващите, който ще бъде готов всеки момент.

В резултат от тази политика приходите на болницата са ниски, а заплатите – най-ниски в сравнение с областните болници в цялата страна. За 2008-ма година разходите на болницата са 20 млн. и 600 хиляди лева, а приходите – 19 млн. и 500 хиляди лева. В момента болницата е с просрочени задължения в размер на 3,5-4 милиона лева и с обща задлъжнялост 10 милиона лева.

-         През 2008 и 2009 г. 72 лекари са напуснали болницата. От тях 57 са специалисти, а 15 – без специалност.

-         Закрити са редица отделения – микроинвазивна, гръдна хирургия, изгаряне и пластична хирургия; закрито е отделението по функционални изследвания, отделението по патологична бременност, отделение лицево-челюстна хирургия, микробиология.

-         Закрити са действащи кабинети в “Спешно отделение” – педиатричен, терапевтичен, ортопедичен, хирургичен

През март тази година е закрит и отдел “Прехрана” и е заменен с външна услуга – кетъринг. Договорът за кетъринг е изключително неизгоден за болницата. Средната разценка на дневното хранене по този договор е 6,20 лв., което е близо два пъти повече, отколкото в университетските болници в цялата страна. Там един храноден струва 3,40-3,50 лева. В момента този договор, както и редица други, се преразглеждат, и на фирмите се предлагат нови условия, съобразени с бюджета на болницата.

Като резултат на тази политика са занижени основни показатели на лечебното заведение. Влошено е качеството на основната дейност на болницата – медико-диагностичната и лечебна, и като краен резултат е натрупано негативно отношение и мнение на гражданите на цялата Бургаска област.

До момента, в периода от назначаването на доц. Стефан Станчев като прокурист на МБАЛ Бургас, са направени следните промени:

-         Разкрити са сектори за хирургия на гръбначния стълб, спинална хирургия, ендопротезиране на големи стави. Извършени са и първите операции – протезиране на тазобедрени стави и колянна става.

-         Разкрити са кабинети в спешния медицински център – кабинети по ортопедия и травматология, хирургичен, педиатричен. На нов принцип функционира шокова зала за осигуряване на неотложна медицинска помощ. Разкрит е и още един кабинет – за планов прием на болни.

-         Предстои оптимизиране на състава във всички клинични и параклинични звена.

“Убеден съм, че жителите на Бургаска област, а и на областите Сливен и Ямбол, които също се обслужват от бургаската болница, заслужават едно качествено здравеопазване. Въпреки големите инвестиции в частни клиники и добро ниво на услугите в тях, те не са достатъчни и не могат да покрият нуждите на населението”, каза пред журналистите доц. Станчев.