МБАЛ- Поморие обявява конкурс

Разпечатай

“МБАЛ- Поморие”ЕООД обявява конкурс по документи за  длъжностите  “медицинска сестра ”  в Детско отделение и Неврологично отделение

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

ЗА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

1. Да са завършили “детски профил” с образователна степен “специалист”

 1. Допълнителна квалификация или специализация са предимство
 2. Да са с местоживеене в гр.-Поморие
 3. Да дават нощни дежурства

 

ЗА НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

1. Да притежават образователна степен “специалист”

 1. Допълнителна квалификация или специализация са предимство
 2. Да дават нощни дежурства
 3. Документ за работа с компютър

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Молба за допускане до конкурс

 1. Ксерокопие от диплом за завършено медицинско образование

3..  Автобиография

 1. Удостоверение за трудов стаж /или ксерокопие от тр.книжка/

Срок за подаване на документи до 09.04.2012 година

 

Документи ще се приемат в служба “Личен състав” при болницата  до 15 часа..

“МБАЛ- Поморие”ЕООД обявява вътрешен конкурс чрез събеседване  за  длъжността “ГЛАВНА МЕД.СЕСТРА” и  “СТ.МЕД.СЕСТРА”  в Неврологично отделение

 

І. ЗА ГЛАВНА МЕД.СЕСТРА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1.     Да има минимум 5 години управленчески опит

 1. Да притежава образователна степен минимум “бакалавър” по здравни грижи /здравен мениджмънт/
 2. Компютърна грамотност – да може да работи с програмите Word и Eхcel.
 3. Допълнителна квалификация , владеенето на чужди езици и постоянно местоживеене в гр.Поморие са предимство
ІІ. ЗА “СТАРША МЕД.СЕСТРА” неврологично отделение

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да имат най-малко десет години стаж по профила на отделението

 1. Компютърна грамотност – да може да работи с програмите Word  и Excel.
 2. Допълнителна квалификация , владеенето на чужди езици и постоянно местоживеене в гр.Поморие са предимство

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  за двете длъжности

 1. Молба за допускане до конкурс

2. Ксерокопие от диплом за завършено медицинско образование и

3.  Автобиография

 1. Удостоверение за трудов стаж /или ксерокопие от тр.книжка/
 2. Документ за компютърна грамотност

 

Срок за подаване на документи до 20.04.2012 година

Документи ще се приемат в служба “Личен състав” при болницата  до 15 часа..

Справка: тел. 0596/ 2-27-30;   2-23-19

 

УПРАВИТЕЛ:

Д-р Цв.Цветков