Международен ден на безопасен Интернет

Разпечатай

Във връзка с Международният ден на безопасен  Интернет – 5 февруари, Сдружение Асоциация  „Деметра“   анонсира  стартирането на международен проект с участието на 27-те държави, членки на Европейския съюз. Проекта е със заглавие „IOR_Impact on Relationship„ и има за  цел  превенция и обучение на тема: „Безопасно използване на социалните мрежи и интернет пространството от младежите  на възраст 11-18 години”. Превенционните  дейности и обученията ще се осъществяват от обучени аниматори, които ще разпространяват информация сред целевата група в социалните мрежи като Facebook, Twitter, twoо и др. По проектът се предвижда да бъде стартирана Национална информациаонна кампания за защита правата на децата и безопастност в интернет, като целевата група ще бъдат родители и учители. Проектът се осъществява и финансира по програма ДАФНЕ на Европейския Съюз. Социалните мрежи и интернет пространството са един от основните комуникационни канали за младежите в днешно време и са „удобно“  пространство за проява на агресия, дискриминация и насилие, тъй като присъствието и контрола от възрастните е силно ограничен. Въпросите за дискриминацията и насилието присъстват все по активно в нашето ежедневие. Те ни засягат пряко или непряко, и несъмнено имат отражение върху развитието на нашето общество и върху нас самите. Негативните ефекти от дискриминацията, проявите на насилие и неспазването на основните човешки права, пречат на нашия прогрес и подриват важни ценности, които ни изграждат като личности и общество. През 2012 г. Денят за безопасен интернет беше отбелязан в 99 държави на всички континенти. В България училища, читалища, библиотеки и неправитеслтвени организации  в цялата страна взеха активно участие в инициативата, като отбелязаха събитието с редица информационни дейности. През 2013 г. фокусът на Деня за безопасен интернет ще бъде върху онлайн правата и отговорностите на потребителите. За да насърчи гражданското участие и отговорното поведение на младите хора в Интернет, Националният център за безопасен интернет ще организира онлайн избори за делегати в първия по рода си младежки парламент, който ще се събере в Народното събрание да обсъди и приеме специална младежка харта за онлайн правата на младите потребители.

Етикети: