Налагане на ограничения на укриването на данъци и избягването на данъчно облагане: Комисията представя пътя напред

Разпечатай
Европейската комисия представи днес план за действие за по-ефективна реакция на ЕС по отношение на укриването на данъци и избягването на данъчно облагане. Той определя всеобхватен набор от мерки, приложими както в момента, така и в бъдеще, за да се помогне на държавите членки да предпазят данъчната си основа и да си възвърнат принадлежащите им по закон данъчни приходи в размер на милиарди евро.
Като непосредствена първа стъпка Комисията също така прие днес две препоръки, за да насърчи държавите членки да предприемат незабавни и координирани действия по отношение на специфични наболели проблеми.
Първата препоръка предвижда решително противопоставяне на ЕС на данъчните убежища, надхвърлящо настоящите международни мерки. Втората препоръка се отнася до агресивното данъчно планиране.
Другите инициативи, предвидени в днешния план за действие, включват кодекс на данъкоплатеца, данъчен идентификационен номер на ЕС, преразглеждане на разпоредбите за борба със злоупотребите в ключови директиви на ЕС и общи насоки за проследяване на паричните потоци.
Етикети: