На 14.01. започва брегоукрепването по ул. „Морска” в кв. „Свети Георги“

Разпечатай

Официалната церемония за стартиране на строителните работи по проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. “Морска“ в кв. „Св. Георги“, гр. Поморие“, ще се състои на на 14.01.2013 г. от 12:00 ч.  на ул. „Морска” в кв. Свети Георги, съобщиха от общината.

Проектът бе представен от кмета на Поморие Иван Алексиев на 27.12.2012 година в залата на читалище „Светлина“ и е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/038.

Видеозапис от представянето може да гледате тук: