Несебърско участие в Европейския ден за борба с трафика на хора-18 октомври

Разпечатай

Учители и ученици от СОУ”Любен Каравелов”-Несебър се включиха в информационната кампания,която цели да даде по-голяма гласност на престъплението ”трафик на хора” и борбата с него. Те получиха обективна информация за предпоставките за уязвимостта и рисковите групи-потенциални жертви. Запознаха се и с международните актове и националното законодателство, регламентиращи борбата и защитата на потърпевшите.
Ученици и учители се обединиха около тезата, че най-добрия начин за избягване на рисковите ситуации е информираността. Когато знаеш какво е трафик на хора, какво може да ти се случи, кое е най-характерно за това престъпление, как можеш да се измъкнеш от ситуация на трафик или да помогнеш на човек в беда, тогава лесно можеш да предпазиш себе си и близките си. Трафикантите често предлагат лесни и бързи решения и сбъдване на мечтите за по-добро бъдеще. Лесният път, обаче не винаги е правилният път. Успехът изисква време, усилие и вземане на информирани решения.

                                                         Мара МОМЧИЛОВА