Николай Димитров: Пречиствателните станции по морето са държавна политика

Разпечатай

“Нашата община ще плати наложената глобата от РИОСВ за замърсяването, но е нужно да се поясни, че Несебър се явява в ролята на заложник на сериозен, наследен в годините проблем, който не е общински”, каза кметът на Несебър Николай Димитров.

Преди няколко дни Бургаски административен съд наложи на втора инстанция глоба от почти 273 000 лв. на общината за завишени количества на отпадни води в пречиствателната станция “Равда-Слънчев бряг” нова част. Тази пречиствателната станция е разширение на старата пречиствателна станция в Равда. Съоръжението е строено преди десетки години и днес е с изчерпан капацитет, технологично амортизирано и остаряло. То се намира в землището на община Поморие. Тъй като в тази станция са включени води от обекти на територията на Несебър, общината решава и извършва процедура по заменяне на частни с общински терени. В годините 2003-2004 на жители на с. Ахелой се дават общински земи от Несебър, за да се сдобие общината със собственост около пречиствателната станция, с цел нейното разширение. Това се прави изцяло в полза на държавата, която е собственик на станцията, а нейното дружество ВиК я стопанисва и експлоатира. Окрупняването на терена е завършено през 2005 година, с което община Несебър дава възможност на държавата да повиши нейния капацитет. Така общината се оказва собственик на разширението, заради притежаването на земята, но експлоатацията и цялостната дейност е в ръцете на държавата, респективно ВиК. Общината не участва в това колко и кой обекти получават разрешение за включване към пречиствателната станция, нито събира такси за отработване на мръсните води. Всичко това е изцяло в правомощията и отговорностите на държавните инстанции. За съжаление, проектът на разширението на пречиствателната станция е с капацитет едва 50 000 души, който почти веднага се оказва недостатъчен, но такива са били предписанията на МОСВ.

В бума на строителството преди няколко години, особено в зона Запад Слънчев бряг, държавата в лицето на МРРБ е давала безразборно много разрешителни за строеж, несъответстващи на обема на работа на пречиствателната станция “Равда- Слънчев бряг” – нова. Така в годините 2005 до 2007 капацитетът й бързо се изчерпва и мръсните води за обработка са многократно завишени. Разрешения на стотиците нови хотели и жилищни сгради за включване на мръсните води в канализацията и съответно в тази пречиствателна станция са давани безпроблемно през годините от дружеството, което експлоатира станцията – ВиК. Приходите от таксите също се прибират от него.

Въпросната глоба е в резултат на замерване на РИОСВ през август 2010 г., когато натоварването с отпадни води е максимално. Неясно защо в същия момент на замерването, “държавната” част на пречиствателната станция “Равда-Слънчев бряг” е била спряна, като нейните отпадни води са се изливали директно само в новопостроеното разширение на общински терен. Това е претоварило още повече работещата част и е довело до голяма концентрация на отпадни води. Без да има никакво отношение по този въпрос и без дори да има представители на място, общината се явява ответник, по силата на собствеността на отдадения от нея терен за пречиствателна станция. Наложените глоби за замърсяването, резултат от държавни решения, се трупат на гърба на общината, която нито е могла да ограничи строителството в Слънчев бряг и да се противопостави на решенията на МРРБ за промени в ЗРП и одобряване на инвестиционни проекти без оглед на инфраструктурното състояние, нито да контролира дейността на ВиК по издаването на разрешителни за заустванията на мръсните води на новопостроените комплекси. Това е поредната лоша последица от нездравата държавна политика в най-големия български морски курорт Слънчев бряг, чиято изкупителна жертва, в случая, се явява община Несебър и то заради желанието си да съдейства.

Веднага след встъпването в длъжност на кмета Николай Димитров, през 2008 година община Несебър, в качеството на собственик на терена на новата пречиствателната станция, започва проучване и предпроектна подготовка за нейното още по-голямо разширение. Изработени са проекти с пълното съдействие на държавата. Специалисти на МРРБ, МОСВ, ПУДОС, заедно с експерти на общината, работят за изграждане на станция с дълбоководно заустване на мръсните води, която да отговаря на 150 000 души. Придвижването на процедурите – отчуждаване и преотреждане статута на земи, изготвянето на парцеларни планове, съгласуване със съответните институции и т.н. са движени последователно и неотменно през годините. В крайна сметка проектът за модернизация е внесен от общината в изискуемия от МОСВ срок и в момента се консултира на ниво експертни съвети. Общината е бенефициент, защото ВиК дружеството не може да бъде такъв по оперативна програма “Опазване на околната среда”. Очаква се тръжните книжа и конкурси да стартират през октомври тази година. Според кмета Николай Димитров, напоследък има пълно разбиране за проблемите от страна на премиера Борисов и министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, които оказват съдействие за бързото придвижване на процедурата и започване на изграждането на дълбоководното заустване и модернизацията на пречиствателната станция в най-кратки срокове.