Нови разпоредби на ЕС за независещо от пола ценообразуване в застрахователния сектор

Разпечатай

Съгласно новите разпоредби, които влизат в сила от утре, застрахователите в Европа ще трябва да прилагат за жените и мъжете еднакви цени за еднакви застрахователни продукти, без значение от пола. Това означава, че цените на застраховките биха могли да се покачат или да паднат в краткосрочен план за някои категории клиенти, като вероятно ще се изравнят с течение на времето. Промяната идва, след като Съдът на Европейския съюз постанови, че разликите в размера на застрахователните премии за мъжете и жените, дължащи се единствено на пола, са несъвместими с принципа на независещо от пола ценообразуване, залегнал в законодателството на ЕС за равенство между половете, и с Хартата на основните права на ЕС.

Етикети: