Ноемврийските фактури за втората група клиенти могат се заплащат по-рано на каса

Разпечатай

От октомври 2009 г. всички клиенти имат на разположение нови и по-дълги срокове за
заплащане на потребеното електричество
Както EVN Bulgaria уведоми обществеността, от 1.10.2009 г. се въведоха нови срокове за
плащане на фактурите на консуAмирана електроенергия за всички битови и малки стопански
клиенти. Считано от тази дата дружеството въведе два удължени периода за плащане на
консумираната електроенергия:
• Първи период – от 1-во до 15-то число на месеца и
• Втори период – от 11-то до 25-то число на месеца
Новите срокове са видни за всеки клиент във фактурата за консумирана електроенергия. От
нея клиентите могат да се информират в кой от двата периода следва да заплатят
консумацията си – от 1-во до 15-то число или от 11-то до 25-то число на месеца.
С цел по-добро и бързо обслужване дружеството успя още преди 11 декември да зареди
втората група фактури по касовите салони: от 07.12.2009 г. те могат да се заплащат на каса. По
този начин тези клиенти имат възможност да заплащат сметките си за консумирана
електроенергия през ноември по-рано от официално посочената във фактурата дата.
Като клиентски ориентирана компания, ЕVN Bulgaria предоставя възможност и за предварителна
проверка на стойността на фактурата. Това може да стане с услугата за автоматична проверка на
денонощни телефонни номера 0700 10 207 /необходимо е да се въведе ИТН/ или на 0700 1 7777.
Освен това информация за размера на текущата фактура битовите клиенти могат да открият на
интернет страницата на дружеството (www.evn.bg) след предварителна регистрация в сайта.
Повече информация клиентите могат да получат във всеки КЕЦ, на интернет-страницата на
дружеството – www.evn.bg, по eмайл info@evn.bg, както и на денонощния телефон 0700 1 7777
(на цената на един градски разговор за абонати на БТК).

Етикети: