Областна дирекция по земеделие организира информационни дни

Разпечатай

На 06.03.2012 година /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Бургас ще се проведе информационен семинар: „Подпомагане по мярка 213 и Мярка 2014“. Срещата ще се проведе с участието на Министерство на земеделието и храните, асоциации, браншови организации от област Бургас и земеделски производители.

На 15.03.2013 /петък/ от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Бургас, Областна дирекция „Земеделие“ организира провеждане на семинар на тема: „Общата селскостопанска политика през новия програмен период 2014-2020“, включващ обсъждане на директните плащания, пазарната подкрепа на земеделските производители и политиката за развитие на селските райони.

Етикети: