Областният управител подкрепи идеята за създаване на Българо-Корейски научен институт в Бургас

Разпечатай

Областният управител Константин Гребенаров прие  в кабинета си Посланика на Република Корея Н.Пр. г-н Чън Би-хо. На срещата присъстваха също зам. oбластният управител г-жа Севдалина Турманова и акад. Никола Съботинов.

Една от основните цели на посещението е да бъде запознат високия гост с преимуществата, които гр. Бургас предлага за изграждане на Българо-корейски научен институт.

Идеята за създаване на подобен институт в България е възникнала по време на проведения тази годена в София Българо-корейски научен форум и най-вече на основание подписания по време на форума Меморандум за сътрудничество между  БАН и Корейския институт за наука и технологии (КIST).

В рамките на визитата Н. Пр. Г-н Чън Би-хо ще посети Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и на място ще огледа базата, с която учебното заведение разполага и може да предостави за създаване на бъдещия институт.

Най-важните показатели, които дават основание на Гребенаров да подкрепи идеята за кандидатурата на Бургас са:

- Той е един от най-динамично развиващите се областни центрове, с подходяща университетска инфраструктура, предлагаща добри условия за развиване на академичната наука и иновативните изследвания;

-  От 2010 г. в Бургас функционира първото регионално представителство на БАН и градът е с добри практики за сътрудничество между местните власти, в лицето на Община Бургас, регионалните – в лицето на Областна администрация и учените от БАН;

-  Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”  е най-старото учебно заведение в Югоизточен планов регион и има дългогодишни традиции в областта на химичните технологии. Научните изследванията, по които усилено работи са насочени към водещи приоритетни области, заложени в европейските програми за развитие «Европа 2020». Това са информационни и нанотехнологии, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, нови материали, биомедицина, математична химия и екология. За обезпечаване  на научни кадри за бъдещия институт, ако бъде решено да се строи в Бургас ще се поканят учени от БАН и двата Университета.

- В Бургас на ход е изграждане на „Индустриален и логистичен парк – Бургас, който също маже да бъде от полза за целите на бъдещия Българо-корейски научен институт.

От своя страна Посланикът запозна домакините с най-новите постижения на страната си в областта на интелигентни транспортни решения и пречистване на отпадни води – нови иновативни технологии, които те с удоволствие биха обсъдили с българските си колеги. Сподели виждането си, че според него изграждането на Българо-корейски научен институт  е инициатива, която ще засили двустранното сътрудничество между Корея и България.

За положителната съвместна работа между регионалното представителство на БАН в Бургас и местната академична общност,  за разработването и успешното изпълнение на проекти, свързани с енергийна ефективност, нови технологи и  културно наследство, за добрата материална база и научния потенциал в Бургас, по време на посещението говори зам. областният управител Севдалина Турманова.

 

«Ако търсим адекватно приложение на богатия корейски опит в областта на иновативните технологии, открито мога да кажа, че създаване на Българо-корейски научен институт на територията на Бургас е може би най-доброто предложение, което безусловно ще допринесе за бъдещото ползотворно сътрудничество между нашите страни» каза Акад. Съботинов.