Община Бургас обявява обществена поръчка за 100 нови тролейбуса

Разпечатай

След като обнови напълно автобусния си парк, Бургас е на път да стори същото с тролейбусния. Днес /6 февруари/ обявяват обществена поръчка за доставка на нови тролейбуси. Това става чрез общинското дружество “Бургасбус” ЕООД, като съвъзложители са съответните дружества – оператори на електротранспорт в още 3 общини: Варна, Плевен и Стара Загора. Финансирането е осигурено по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., като за целта Община Бургас подготвя проектно предложение на стойност 50 000 000 евро от името на общините – партньори. Тя пое водещата роля заради доказания опит при печеленето на европроекти, особено по ОПОС, където успеваемостта й е 100 %. Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, гаранционно обслужване и обучение на съответния персонал за управление и поддържане на тролейбуси за обществен градски транспорт. Изчисленията показват, че за 50 милиона евро могат да се закупят 100 и повече превозни средства от този вид. 22 от тях ще са за Бургас. С тях ще бъде цялостно обновен подвижният състав на изградените към момента две градски тролейбусни линии. Новият проект е и надграждане на изпълнявания в момента от Общината проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” и ще допринесе за подобряване качеството на транспортната услуга в града, качеството на въздуха и околната среда. По този начин Бургас ще покрие съвременните европейски тенденции за въвеждане на екологично чисти превозни средства, част от които е възраждането на електрическия транспорт. Новите тролейбуси ще отговарят на всички изисквания за комфорт, безопасност и достъпност. Изискване на Община Бургас е превозните средства да бъдат оборудвани с дисплеи за информация за пътниците, GPS, видеокамери и устройства за валидиране на билети, за да бъде възможно включването на тролейбусните линии в интегрираната система за управление на обществения транспорт.