Община Несебър подписва договор за финансиране, разширение и модернизация на съществуващата ПСОВ Равда и дълбоководно заустване

Разпечатай

Министър Нона Караджова, заедно с екип от специалисти от министерството на околната среда и водите, пристига другата седмица в Несебър. Причината е подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП Околна среда 2007-2013г. На 07.08.2012г. от 10:00ч. в зала „Мелсас”, кметът на общината Николай Димитров ще подпише договора, с което ще бъде поставено началото на реализацията на проекта. Той е със заглавие „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда” и е на стойност близо 97 милиона лева.

Подписването на този договор е резултат от съвместните усилия на община Несебър и МОСВ и показва желанието на всички заинтересовани страни: община, държава и местно население да решат проблема с пречистването и отвеждането на отпадните води на всички населени места в общината.

При реализацията на проекта се предвижда разширението и модернизацията на съществуващата ПСОВ Равда, изграждане и реконструкция на колектори и канално-помпени станции, както и дълбоководно заустване на пречистените води.