Община Поморие иска собствеността на Тракийската гробница, трасето на бившата жп линия и езерото

Разпечатай

Общината ще си поиска трасето на бившата жп линия, което е държавна собственост. Разстоянието е от града, където започваше линията до границата с бургаската община,  заяви кметът Иван Алексиев. Общината ще си го поиска от държавата, за да си бъде общинска собственост.

Освен това общината ще иска да и се прехвърли безвъзмездно земята на тракийската куполна гробница, защото се оказало, че е държавна собственост и няма как да се кандидатства по оперативните програми, свързани с туризма и туристическите атракции. И другото, което ще поиска общината, е безвъзмездното право на управление и ползване на Поморийското солено езеро. Там прехвърлянето на собствеността не може да стане, тъй като е изключително държавна собственост. Има Рамсарско споразумение, но ще се иска позволение за стопанисване, за да може този природен ресурс да се използва целесъобразно и за да може да се развие балнеологията и медицинския туризъм с цел удължаване на туристическия сезон. Очаква се всичко това да бъде прехвърлено с решение на Министерски съвет, след провеждането на общинското заседание на 22.12.2011г., каза още Алексиев.

На традиционната открита оперативка, която се провежда всеки понеделник от 10 часа преди обяд, кметът сподели възмущението си от замърсяването на ул. „Проф. Стоянов”. От строителните обекти камионите разнасят кал по улицата. Предвидено е да бъде наложен строг контрол на всички, които замърсяват. Един от вариантите е строителните предприемачи да депозират определени суми в общинска сметка и ако замърсяват улиците общината ще ги използва за тяхна сметка. Алексиев заяви, че предстои да събере всички стоителни предприемачи и да им постави конкретни условия. Общината е склонна да прави отстъпки на базата на диалога, но за чистотата всеки трябва да си носи отговорността, включително и шофьорите, ако продължават да замърсяват уличните платна, каза още кметът.

Засегнати бяха и проблемите с някои от неосветените улици на града, за което бе разпоредено лампите да бъдат възстановени от лицата, поддържащи осветлението.

Пълен звукозапис от изявлението може да чуете тук: