Община Поморие набира доброволци за доброволно формирование

Разпечатай

На основание чл.8 ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №423/20.12.2012 г. на Общински съвет-Поморие, набират се доброволци за  доброволно формирование.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване;
  2. Медицинско удостоверение;
  3. Справка от психодиспансер;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  6. Писмено съгласие на работодателя/ите;
  7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;

Заявлението за кандидатстване можа да се получи в Център за административно обслужване – Община Поморие, гише №1