Община Поморие набира преброители

Разпечатай

Община Поморие уведомява жителите на гр. Поморие и населените места, че във връзка с чл.20 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Обнародван в ДВ бр. 39 от 26.05.2009г. приема заявления за преброители и контрольори. Документите могат да се изтеглят от сайта на НСИ /www.nsi.bg./. Същите се приемат от 10.11.2010 г. до 10.12. 2010 г. в стая №2 /залата на общината/ от 10.00 ч. до 12.00 ч., а за населените места в кметствата. За справки тел.0596/2-21-36