Община Поморие очаква предложения за бюджет 2013

Разпечатай

/Без редакторска намеса/

Уважаеми, съграждани,

От 1 октомври започна бюджетния процес за 2013 година. В тази връзка ръководството на Община Поморие очаква вашите идеи за подобряване условията на живот в общината. Всяко писмено предложение ще бъде разгледано и при възможност заложено в бюджета за следващата година. Предложенията си може да входирате в деловодството на администрацията или да ги изпращате на официалния електронен адрес: mayor@pomorie.org.