Община Поморие притежава ISO сертификат

Разпечатай

Община Поморие получи сертификат  ISO 9001:2008 – „Система за управление на качеството”. След обстойно изследване, специалистите одитори от бюро „Веритас” оцениха административното, правно и информационно обслужване на Община Поморие като отговарящо на всички стандарти, разработени от Международната организация по стандартизация. Сертификатът доказва професионализма, постоянството и съответствието със световните стандарти в работата на общинската администрация. Валидността му е до 28.01.2016 година, при постоянно поддържане на системата за управление на качеството.  Сертификатът ISO 9001:2008 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация – насоченост към клиента, лидерство, приобщаване на хората, работещи в организацията, процесен подход, системен подход за управление, непрекъснато подобряване, взимане на решения, основани на факти, взаимноизгодни отношения с доставчиците, съобщават от пресцентъра на общината. Акредитацията е официално признаване на компетентност за изпълнение на конкретни задачи от специализиран държавен орган (в случая UKAS – United Kingdom Accreditation Service).  ISO (International Organization for Standardization, Международната организация по стандартизация) е обединение на 148 национални организации за стандартизация и разработва стандарти, приложими във всички видове икономически дейности. Те се създават с цел да защитават правата на ползвателите на услуги и да им гарантират качество в обслужването.  Развиващите се страни, приобщени към организацията подобряват своя капацитет и стандарт на живот.  Политиката на управление на Община Поморие е насочена към нарастващите изисквания и очаквания както на жителите на общината, така и на нейните клиенти и към повишаване капацитета на общинската администрация. „Това, че получихме признание от Международната организация по стандартизация е доказателство, че се стремим към усъвършенстване и сме отворени към иновациите. Но сертификатът ISO не е награда с валидност три години, защото през този период общинската администрация ще бъде под одиторски надзор, който ще следи дали утвърдените правила се спазват. За това сертификатът е гаранция за гражданите, че Община Поморие  непрекъснато ще се стреми към подобряване на качеството на услугите, които извършва”, заяви кметът Иван Алексиев по повод оценката на „Веритас”.