- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Общински съветник от Несебър даден на съд

Posted By Константин Златаров On 22/02/2010 - 14:33 ч. @ 14:33 In Актуално | Comments Disabled

Общинският съветник от Несебър Атанас Терзиев е даден на съд за обида и клевета. Тъжбата срещу Терзиев е подадена от кмета на града Николай Димитров. Повод за образуването на наказателно дело от частен характер срещу Терзиев са системните, абсолютно неверни и фалшиви обвинения, които той отправя срещу общинската управа и персонално срещу Димитров. “Единствената цел на Атанас Терзиев и неговата бизнес партия „ДЕЛА” е скандализиране на общественото мнение и предизвикване на медиен шум около себе си и своята политическа сила. Аргументираните и документално подплатени отговори на общината и кмета, относно необоснованите обвинения и квалификации на Терзиев, остават без резултат. Напротив, Терзиев разчита на стария принцип, че когато една лъжа се повтори 1000 пъти, тя може и да се превърне в истина. Неосъществените политически амбиции на Атанас Терзиев и неговите ментори, финансиращи щедро партия „ДЕЛА”, водят до деструктивна политическа дейност, до отказ от истински и принципни политически дебати. Те залагат единствено на пасквилно и пошло оплюване и обругаване на неудобните субекти, които са избрани от гражданите да осъществяват управлението на общината”, се казва в официалното становище от общината в Несебър. Последната  проява на Атанас Терзиев е входирана декларация в Общинския съвет с вх. № 113/15.02.2010 г. В тази декларация  общинският съветник е разпространил неистински позорни обстоятелства за личността на Николай Димитров, в качеството му на кмет на Община Несебър, и си е позволил директно да му припише престъпления, които той не е извършил. В декларацията се твърди, че мандатът на Димитров „се характеризира единствено с множество злоупотреби при разпореждане с общинско имущество”, „самоволно раздаване на отстъпени права на строеж”, „плащане на фиктивни ремонти”,  „провеждане на обществени поръчки с предизвестен победител”, т.е. Терзиев е приписал престъпни деяния, осъществяващи съставите на чл.219, 220, 282, 283, 283 „а” от НК, които нито кметът на Община Несебър, нито неговите подчинени категорично са извършвали. В писанието на Терзиев се употребяват изрази, уронващи авторитета на Николай Димитров освен, като длъжностно лице, но и като личност. Твърди се за „негови връзки и зависимости със сенчести кръгове”, че „управлението на кмета ….обслужва интересите на сенчести кръгове”, че той страда от „пълна липса на обществена отговорност и морал”, че „управлението му е престъпно”.Твърдените неистински и позорни „факти” и „обстоятелства” в декларацията на  Терзиев изключително сериозно накърняват честта и достойнството на Николай Димитров и като личност, и като кмет на Община Несебър, и целят единствено по един незаконен начин да уронят престижа му пред гражданите на Община Несебър, пред българската общественост и в частност пред общинските съветници. “Считаме, че с това си деяние Атанас Терзиев е осъществил престъпление по няколко члена от Наказателния кодекс на Република България, което не може да бъде оставено без реакция. Община Несебър и кметът Николай Димитров винаги са изявявали своята твърда позиция да се придържат към един максимално прозрачен и открит начин на работа, да отстояват обществения интерес и да спазват стриктно законите на страната. Едновременно с това, никога не можем да подценим и огромната ценност и роля, които има гр. Несебър в културно-историческото наследство и туристическата индустрия на България. В този стремеж да въведем европейските стандарти на управление и обществено устройство, ще бъдем непоколебими, защото чувстваме реалната подкрепа на гражданите. През последните години, едва ли има община, която да е въвела повече социални придобивки, за подобряване живота на хората, от Несебър. Твърдо ще се противопоставим срещу всякакви опити за саботиране на прогреса на общината и връщането на Несебър във времето на личните, коруптивни икономически и политически интереси и интриги.”, казаха още от общината. В тази своя позиция кметът Николай Димитров е подкрепен от голямото мнозинство общински съветници и политическите организации, с изключение единствено на партия „ДЕЛА”, която е свързана с доказано от съда купуване на гласове, за да влезе в общинския съвет.

Bookmark/Favorites [1]Svejo [2]Google Bookmarks [3]Delicious [4]StumbleUpon [5]Facebook [6] [7]Сподели [8]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-3047/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[2] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba-%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b1%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25bd%25d0%25b0-3047%2F&linkname=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%20%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B4

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba-%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b1%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25bd%25d0%25b0-3047%2F&linkname=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%20%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B4

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba-%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b1%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25bd%25d0%25b0-3047%2F&linkname=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%20%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B4

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba-%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b1%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25bd%25d0%25b0-3047%2F&linkname=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%20%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B4

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba-%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b1%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25bd%25d0%25b0-3047%2F&linkname=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%20%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%B4

[7] : http://radiomilena.com/news/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-3047/

[8] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.