Общо 74 дежурни екипи на EVN България са в готовност за предстоящите празнични коледни дни

Разпечатай

Доставени са допълнителни материали и техника с цел осигуряване на бърза реакция при отстраняване на повреди по електроразпределителната мрежа

 

Общо 74 дежурни екипи на EVN България ще са в готовност да реагират при проблеми с лошото време по време на коледните празници. Дружеството е мобилизирало хора и техника, които са в готовност да предприемат всички необходими мерки за отстраняване на евентуални повреди през почивните дни на територията на Югоизточна България.

 

Всички екипи на дружеството са подготвени за работа при зимни условия, като по места са доставени допълнително инструменти и материали с оглед осигуряване на авариен резерв. Налице е специализирана техника и пособия като специализирани щанги за сваляне на лед от проводници, мобилни дизел генератори, снегоходки и инструменти за работа под напрежение. Осигурени са високопроходими автомобили и тежка механизация, както и моторни шейни за труднодостъпните райони. На всички сътрудници на дружеството, работещи на открито, е доставено студозащитно работно облекло и зимни обувки.

 

Като част от подготовката анализът на аварийността позволи да се начертаят конкретни специализирани мерки за по-бърза оперативна работа и качествено електрозахранване при трудни условия. В тази насока и през 2011 г. продължи развитието на системата за дистанционно управление на енергийни обекти – над 137 обекта се управляват дистанционно от диспечерските звена, като 30 от тях са изградени през 2011 г. Усъвършенствана беше и GPS системата за координация на аварийните екипи, което позволява максимално бърза реакция.

 

Като поздравява всички свои клиенти с коледните празници EVN България напомня, че при необходимост могат да сигнализират за проблеми в захранването 24 часа в денонощието на:

 

ЕVN България

Телефонен Център 24 часа в денонощието

 

0700 1 0007 – телефон при аварии

0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки

0700 10207 – телефон за автоматична проверка на сметка

еmail: info@evn.bg

www.evn.bg

Етикети: