Общо 76 дежурни екипа на EVN България са в готовност за реакция по време на предстоящите празнични дни

Разпечатай

В резултат на концентрацията на повече почивни дни в края на декeмври отчитането на консумираната електроенергия за част от клиентите през месеца ще обхване по-кратък или съответно по-дълъг период от 30 дни  

 

Общо 76 дежурни екипа на EVN България са в готовност да реагират при необходимост от отстраняване на аварии по време на предстоящите почивни коледни и новогодишни дни.

 

Като част от текущата подготовка за работа през зимата дружеството е доставило по места техника, инструменти и материали с оглед осигуряване на авариен резерв. В това число влиза и доставка на специализирана механизация – високопроходими автомобили, автовишки, моторни шейни, както и АТВ за труднодостъпните райони. През ноември в дружеството бяха предоставени допълнителни 12 броя високопроходими автомобили, а до края на декември ще бъдат доставени още 8. Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращите два специализирани диспечерски центъра на EVN България за управление на електроразпределителната мрежа, откъдето се осъществява текущ контрол и мониторинг на съоръжения.

 

С цел запазване уюта и комфорта на клиентите, дружеството няма да извършва планови ремонти дейности по съоръженията по време на официалните почивните дни. До края на годината такива ще бъдат извървашни само в краен случай при необходимост с цел гарантиране сигурността на доставките.

 

С оглед на струпването на няколко поредни почивни и неработни дни в края на месеца, EVN България е създала необходимата организация за отчитане на консумирана електроенергия през месец декември. В тази връзка консумацията на електроенергия за част от клиентите ще обхване по-кратък или по-дълъг период от 30 дни. В резултат консумираната електроенергия през декември за някои клиенти ще бъде отчетена в последните работни дни на месеца, което ще включва и потреблението на електричество по време на коледните празници. Това е период, който се характеризира с традиционно повишена консумация на електроенергия, което предполага и по-висока стойност на месечната фактура.

 

Както и досега, конкретна информация за продължителността на отчетния период за всеки клиент ще бъде указана в съответната фактура за електроенергия, заедно с количеството консумирана електроенергия, срока на следващо отчитане, срока на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка.

 

На 22 декември 2012 г, събота, потребена енергия ще може да се заплаща в касовите салони на „Български пощи“ ЕАД, основно в големите населени места. По време на останалите почивни дни клиентите на EVN България могат да използват всички безкасови начини за плащане, които дружеството предоставя, включително и новата модерна система за проверка и плащане на консумирана енергия „ЕVN Онлайн плюс” на интернет страницата на компанията www.evn.bg.

 

Като поздравява всички свои клиенти с коледните празници EVN България напомня, че на тяхно разположение е денонощният телефонен център на дружеството, където те могат да се информират по различни въпроси или да сигнализират за проблеми със захранването:

ЕVN България

Телефонен Център 24 часа в денонощието

0700 1 0007 – телефон при аварии
0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки
0700 10207 – телефон за автоматична проверка на сметка
еmail: info@evn.bg

www.evn.bg

Етикети: