Обявления за малки обществени поръчки

Разпечатай
Документ: Обявление за малка обществена поръчка
Възложител: Община Поморие
Получен на: 19.10.2010 г.
Преписка: 00712-2010-0003 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: „Изготвяне на технически проект за обект: „Обновяване на образователната инфраструктура – община Поморие“
Описание: Изготвяне на технически проект във връзка с изпълнение на обект: „Обновяване на образователната инфраструктура – община Поморие”, включващ следните три подобекта: – „Настройка, преустройство, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, гр. Поморие”; – „Преустройство, надстройка, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на детска градина в с. Страцин, община Поморие”; – „Преустройство, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на детска градина „Теменуга”, гр. Ахелой, община Поморие”
Документация за участие може да се получи до: 11.11.2010 г.

Подробна информация

Документ: Обявление за обществена поръчка
Възложител: Община Поморие
Получен на: 18.10.2010 г.
Преписка: 00712-2010-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване на строеж: “Кинотеатър – Поморие”
Описание: В предмета на поръчката се включва изпълнението на строително-монтажни работи и доставката на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане за обект „Кинотеатър-Поморие“.
Документация за участие може да се получи до: 26.11.2010 г.

Подробна информация