- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

ОДМВР-Бургас предупреждава за източване на банкови карти!

Posted By Константин Златаров On 28/11/2012 - 11:49 ч. @ 11:49 In Криминале | Comments Disabled

[1]В резултат на предприетите превантивни действия и активното съдействие на гражданите по отношение манипулирането на банкомати и последващо източване на банкови карти, за последните 10 месеца на територията на цялата Бургаска област са регистрирани едва 13 случая. Въпреки това с оглед наближаващите празници ОДМВР – Бургас предупреждаваме, че е възможно отново да се активират извършителите на престъпления, свързани с източване на банкови карти посредством скимиращи устройства.

Припомняме, че задължително едната част от “скимера” се поставя върху входа на картоподаващото устройство на банкомата, а другата съответно на място, от което да има възможност да се наблюдава въвеждането на ПИН кода от лицето, ползващо АТМ-ма.

Монтираният “Скимер” по никакъв начин не нарушава нормалното функциониране на банкомата. Изработен е от елементи, наподобяващи съответна част на АТМ-ма, които са боядисани в цвят, идентичен на фабричния на банкомата. Това дава възможност да не бъдат забелязвани елементите му при теглене на пари,  при справка за наличност по картата или друга операция, и да останат неразпознаваеми.

“Скимера” има възможност да включва едновременно и двата елемента (all-in-one).

“Скимери” се поставят на почти всички видове АТМ устройства. Най-често срещаните са банкомати от следните марки – NCR, DIEBOLD и WINCOR.

В резултат на полицейските действия са установени конкретни прилики във всички засечени устройства, а именно – в зоната на преминаване на магнитната лента се намира елемент от устройството с метален оттенък, а в някои от случаите срещу него се монтира малка пружинка. Винаги банковата карта се поставя така, че магнитната лента да се окаже отдолу в дясно.

При ползването на банкоматите гражданите следва да имат предвид, че всички елементи на скимиращите устройства са външни, т.е. поставени са допълнително и биха могли лесно да се демонтират.

Когато се установи наличието на манипулиране на банкомат, гражданите следва да сигнализират на телефон 112 и да останат при банкомата до идването на полицейски служител.

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b2-25127/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2011/09/bankomat.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b2%25d1%2580-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b2-25127%2F&linkname=%D0%9E%D0%94%D0%9C%D0%92%D0%A0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%21

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b2%25d1%2580-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b2-25127%2F&linkname=%D0%9E%D0%94%D0%9C%D0%92%D0%A0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%21

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b2%25d1%2580-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b2-25127%2F&linkname=%D0%9E%D0%94%D0%9C%D0%92%D0%A0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%21

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b2%25d1%2580-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b2-25127%2F&linkname=%D0%9E%D0%94%D0%9C%D0%92%D0%A0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%21

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b2%25d1%2580-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b2-25127%2F&linkname=%D0%9E%D0%94%D0%9C%D0%92%D0%A0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%21

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b2-25127/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.