Открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

Разпечатай

На 07.02.2013 г. /четвъртък/ от 10:30 часа, в зала № 2 на Община Поморие ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация Ирина Иванова, съобщиха от общината.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности между всички граждани на територията на Република България като осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация.

Различията, произтичащи от социално положение, пол, етнос, религия и други признаци не трябва да стават повод за разделяне на хората в отделни групи или да им се дават или отнемат права, задължения, възможности. За постигане на толерантност в отношението между хората са необходими усилията на цялото гражданско общество.