Откриха строителството на посетителски център „Поморийско езеро”

Разпечатай

На официална церемония днес  от 11.00 ч. Община Поморие, Сдружение „Зелени Балкани” и МОСВ откриха строителството на посетителски център на комплекса от защитени територии „Поморийско езеро”, чиято цел е популяризирането на езерото като ценен природен обект, достоен да бъде опазван и посещаван от любителите на дивата природа. Посетителският център се изгражда на брега на Поморийско езеро в близост до Музея на солта в Поморие. На официалното откриване на строителните работи присъстваха кметът на община Поморие инж.Петър Златанов, председателят на УС на Зелени Балкани Тома Белев,  ръководителят на проекта Валентина Фиданова, представители на РИОСВ- Бургас, представители на общинската администрация и жители на град Поморие. Според обичая, след освещаването от свещенослужител, кметът инж.Петър Златанов счупи бутилка червено вино в основите на новостроящата се сграда. Изграждането на природозащитния център е последен етап от проекта на Зелени Балкани „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка.