Откри се дневен център за възрастни хора

Разпечатай

DC1Открит е дневният център за възрастни хора в Поморие. Това е нова форма на социална услуга в общността-делегирана от държавата дейност. Реализирайки плана за развитие на община Поморие 2007-2013 година за разширяване на социалните услуги, по Решение на Общинския съвет се изгради Дневен център за възрастни. Той е комплекс от социални услуги за цялостното обслужване на потребителите през деня чрез предоставяне на услуги, насочени към хората в пенсионна възраст. Целта на тази социална услуга е подобряване качеството на живот и намаляване на социалната изолация, предоставяне на алтернатива на  хората от златната възраст за социална работа в общността. Дейността на дневния център се състои в задоволяване на ежедневните потребности, организиране на свободното време и лични контакти, предоставяне на психосоциално  и медицинско обслужване.
DC2От 11.00 ч. за божествена помощ и  благославяне на добрите намерения  в социалната сфера, отец Нено от храм „Рождество на Пресвета  Богородица” освети новия поморийски център.

Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и сол. DC9

Тържествено бе прерязана лентата от кмета на община Поморие инж.Петър Златанов. Той се обърна към присъстващите с думите: ”Нека това е дом на вашата обич към нас, вашите деца  и внуци, защото ние дължим всичко на вас, на вашите грижи.  Стойността на този проект е 952 хиляди лева, от които 315 хиляди  от община Поморие, а останалите от Министерството на труда и социалните грижи по линия на Социално-инвестиционния фонд. С този дневен център ще се изгради зона на спокойствие, зона за създаване на пълноценни контакти, където възрастните хора ще могат да водят един достоен социален живот.”DC7
DC10Събитието бе уважено и от зам.-кмета  Никола Костадинов, отговарящ да социалната политика на община Поморие. Всички гости на откриването влязоха да разгледат новата сграда. В нея са обособени следните помещения: столова с готварски кът; стая за развлечения -телевизионен кът, кът за игри (карти, шах); библиотека с места за четене на книги и вестници; стаи за отдих; медицински кабинет и кабинети за трудотерапия и физиотерапия; административен офис – стая за административно, правно и информационно обслужване; баня и санитарни възли.DSCI0247DSCI0248
DC11Председателят на Клуба на пенсионера Тодор Диков информира, че на територията на община Поморие функционират 12  пенсионерски клуба. Само в кв. „Свети Георги” членовете на куба са 228 и още толкова са в старата градска част. Групата за автентичен фолклор „Здравец” към Клуба на пенсионера в кв.”Св.Георги”  гр.Поморие направи откриването по-празнично, украсено с музикално-вокална и хореографска палитра.

DC12След официалното откриване на Дневния център, се завихриха кръшни български хора на улицата.Така бъдещите ползватели на новата социалната услуга демонстрираха изключителна жизненост, активност и  показаха неостаряващия си дух.  Също като малчуганите на игрището, в съседство с дневния център, които спортуваха по това време.

И кметът с удоволствие се включи  във футболната им надпревара.DC
Няма съмнение,че ще се получи една  истинска хармония на генерациите в съвместното им съжителство.