От ДЕЛА искат намаление на данъците в Несебър с 10%

Разпечатай

Намаление на местните данъци и такси с минимум 10% и създаване на специален фонд за подпомагане на санирането на сгради в Стария град са част от приоритетите на несебърската партия ДЕЛА за 2010 г. Според председателя на ДЕЛА Атанас Терзиев основният акцент от усилията на съветниците от несебърската партия ще бъде ускореното подобряване на инфраструктурата, която значително изостава от мащабното строителство и инвестициите от последните години.

Сред най-важните проекти от ДЕЛА посочиха поетапното изграждане на пътната мрежа в кв. Черно море, трайното решаване на проблема с канализацията в Равда преди началото на новия туристически сезон и довършване на канализационната мрежа в съставните селища.

Председателят на комисията по туризъм, спорт и младежки дейности към Общинския съвет в Несебър Николина Тодорова пък посочи нуждата от проектиране и изграждане в обозримо бъдеще на многофункционална спортна зала, способна да служи не само на спортни клубове от общината, но и да домакинства на големи спортни събития.

Принципите от предизборната платформа на ДЕЛА за повече прозрачност в работата на администрацията отново ще залегнат и в предложенията за 2010 г., като от несебърската партия ще търсят подкрепа за създаването на публичен регистър на интернет страницата на общината с документи за всички сделки с общинско имущество и всички обществени поръчки.

От ДЕЛА обявиха, че копие от приоритетите на партията за 2010 г. ще бъде изпратено до кмета на общината и председателя на общинския съвет с цел намиране на подкрепа и обсъждане на най-наболелите проблеми на общината.

 

 

Пълният списък с приоритетните проекти в община Несебър на партия ДЕЛА за 2010 г. ще намерите по-долу в настоящото прессъобщение.

 

Приоритети на партия ДЕЛА за 2010 г. в общинския съвет на община Несебър

 

 

 

гр.Несебър

1. Поетапно изграждане на уличната мрежа от кв.10 до кв.28  в  ж.к. „Черно море”, съгласно одобрените проекти;

2. Проектиране на многофункционална спортна зала на отредения за целта терен;

3. Изграждане на дъждовна канализация между м.”Кокалу” и м.”Хендек тарла” в землището между гр.Несебър и с. Равда;

4. Дъждовна канализация в кв.”Черно море” – кв.1 до кв.10, кръгово кръстовище Несебър – Слънчев бряг до кръгово кръстовище – р.Хаджийска, съгласно изготвени проекти.

 

 

с.Гюловца

1. Да се довърши процедурата по отстъпване право на строеж на всички жители с жилищни нужди;

2. Предприемане на действия по изграждане на ПСОВ Оризаре – Гюльовца.

 

с.Тънково

1. Довършване изграждането на стадиона.

 

с. Оризаре и с.Кошарица

1. Рехабилитация на уличната мрежа;

2. Довършване на канализационната мрежа.

 

с.Баня

1. Завършване на процедурата по подготовка и изграждане на ПСОВ.

 

гр.Обзор

1. Реконструкция на битова и дъждовна канализация и водопровод по ул. „Черноморска”;

2. Рехабилитация на уличната мрежа.

 

 

с.Равда

  1. Трайно решение на проблема с отпадните води, преминаващи през землището на с.Равда, до началото на сезон 2010 г. ,с активното участие на двете страни по въпроса – Община Несебър и ВиК ЕАД гр. Бургас;
  2. Изграждане на  пътна връзка ул.България ( околовръстен път ) – с. Равда.

 

 

Общо:

 

1. Публичен регистър, публикуван на интернет страницата на общината с документи за всички сделки с общинско имущество и всички обществени поръчки в общината;

2. Реализиране на проект за създаване висше училище по туризъм на територията на община Несебър чрез откриването на филиал на акредитирано висше учебно заведение;

3. Намаляване на местните данъци и такси с минимум 10%;

4. Предвиждане на средства за подпомагане на гражданите за саниране на сградния фонд в гр.Несебър – стара част.

Етикети: