Пламен Вътков:Да бъдат записани 600 000 лв. от Бойко Борисов

Разпечатай

Повече от час и половина продължи дебата по приемането на Бюджет-2012. След няколко предложения по разпределенията на средствата съветникът Пламен Вътков предложи също свое и разведри обстановката. Неговото предложение не беше подложено на гласуване.

Пламен Вътков: Колеги, аз имам едно конкретно предложение към приходната част на бюджета! Към точка „Помощи и дарения” да бъдат записани 600 000 лв. от Бойко Борисов, обещани целево за рибарите, а в разходната част да бъдат записани в параграф 51 – 600 000 лв. за брегоукрепване и защита на рибарските пристани.

 

Иван Алексиев: Гледането на бюджета наистина е много сериозна тема, напрежението се усещаше доста и благодаря на г-н Вътков, че разведри обстановката. Добро предложение, аз го приемам сериозно, макар, че се засмяхме всички и ви предлагам, когато се преведат тези пари, ние да направим служебна актуализация, защото има и друга възможност. Ние в момента подготвяме проектите и дсеки момент ще ги внесем и може целево от София да ги отпуснат парите и да се изгради съоражението. Така, че когато тези пари бъдат преведени по нашите сметки ние сме длъжни да направим служебна актуализация и вие ще бъдете запознати, защото те ще бъдат целеви пари, конкретно за дигата и за защитната стена на рибарското пристанище така, че достатъчно сериозен беше премиера. Достатъчно сериозно изпитание имахме. Ще го кажа по-мекичко. Съвсем сериозно ще отговоря, тогава точка 6-та да  отпадне и да я препишем на един друг човек. Задълженията, които вие ни вменявате – 5 660 000 лв.и аз сериозна предлагам да ги прехвърлим на един друг човек. Мога да ви кажа и адареса – ул. „Цар Освободител” 2а. Напълно сериозно предложение…