- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Пламен Вътков:Да бъдат записани 600 000 лв. от Бойко Борисов

Posted By Константин Златаров On 21/02/2012 - 23:10 ч. @ 23:10 In Политика | Comments Disabled

[1]Повече от час и половина продължи дебата по приемането на Бюджет-2012. След няколко предложения по разпределенията на средствата съветникът Пламен Вътков предложи също свое и разведри обстановката. Неговото предложение не беше подложено на гласуване.

Пламен Вътков: Колеги, аз имам едно конкретно предложение към приходната част на бюджета! Към точка „Помощи и дарения” да бъдат записани 600 000 лв. от Бойко Борисов, обещани целево за рибарите, а в разходната част да бъдат записани в параграф 51 – 600 000 лв. за брегоукрепване и защита на рибарските пристани.

 

Иван Алексиев: Гледането на бюджета наистина е много сериозна тема, напрежението се усещаше доста и благодаря на г-н Вътков, че разведри обстановката. Добро предложение, аз го приемам сериозно, макар, че се засмяхме всички и ви предлагам, когато се преведат тези пари, ние да направим служебна актуализация, защото има и друга възможност. Ние в момента подготвяме проектите и дсеки момент ще ги внесем и може целево от София да ги отпуснат парите и да се изгради съоражението. Така, че когато тези пари бъдат преведени по нашите сметки ние сме длъжни да направим служебна актуализация и вие ще бъдете запознати, защото те ще бъдат целеви пари, конкретно за дигата и за защитната стена на рибарското пристанище така, че достатъчно сериозен беше премиера. Достатъчно сериозно изпитание имахме. Ще го кажа по-мекичко. Съвсем сериозно ще отговоря, тогава точка 6-та да  отпадне и да я препишем на един друг човек. Задълженията, които вие ни вменявате – 5 660 000 лв.и аз сериозна предлагам да ги прехвърлим на един друг човек. Мога да ви кажа и адареса – ул. „Цар Освободител” 2а. Напълно сериозно предложение…

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8-600-000-%d0%bb%d0%b2-%d0%be-19159/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2011/12/3sesiq22.12.2011.jpeg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8-600-000-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25be-19159%2F&linkname=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%8A%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%D0%94%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20600%20000%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%BE%D1%82%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8-600-000-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25be-19159%2F&linkname=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%8A%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%D0%94%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20600%20000%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%BE%D1%82%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8-600-000-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25be-19159%2F&linkname=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%8A%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%D0%94%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20600%20000%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%BE%D1%82%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8-600-000-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25be-19159%2F&linkname=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%8A%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%D0%94%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20600%20000%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%BE%D1%82%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8-600-000-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25be-19159%2F&linkname=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%8A%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%D0%94%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20600%20000%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%BE%D1%82%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8-600-000-%d0%bb%d0%b2-%d0%be-19159/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.