Поздравление за първия учебен ден

Разпечатай

На добър час през новата учебна година на всички работещи в средното образование в Община Поморие, на учениците и техните родители!
Пожелаваме им здраве, успехи, благоденствие. Да имат сили и вяра по пътя на знанието и духовността!

Комисия по Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Поморие