- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Поздравление послучай Националния празник на България – 3 март

Posted By Константин Златаров On 02/03/2012 - 16:32 ч. @ 16:32 In Политика | Comments Disabled

[1]Уважаеми съграждани,

Поздравявам ви с Националния празник на България !

 

На 3-ти март , преди  134 години започва историята на нова свободна България.

Денят на Освобождението е повод за национална гордост и преклонение.

Гордост  от общата ни воля за свобода и обединение пред трудностите на времето и преклонение пред силата, морала и паметта на героите, които ни научиха какво е любов към отечеството!

Честит национален празник!

 

Иван Алексиев

Кмет на община Поморие

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf-19443/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2010/12/aleksiev.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b9-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf-19443%2F&linkname=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%93%203%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b9-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf-19443%2F&linkname=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%93%203%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b9-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf-19443%2F&linkname=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%93%203%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b9-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf-19443%2F&linkname=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%93%203%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b9-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf-19443%2F&linkname=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%93%203%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf-19443/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.