Позиция на ЕВН България Електроразпределение АД

Разпечатай

По повод появили се в медиите спекулации относно действията на „ЕВН България
Електроразпределение” АД, по време на липсата на електрозахранване в региона северно от
Бургас, в периода 22.07.2010-24.07.2010г. дружеството счита за некоректно отговорността на
собствениците на „Мина Черно Море” АД за запазване здравето и живота на работниците в
мината, да се прехвърля върху мрежовите оператори.
Според хронологията на събитията изключването на електроподаването към „Мина Черно
Море” АД е следствие на авария в 110-киловолтов електропровод „Галатея” собственост на
НЕК, както и от последваща авария на електропровод „Ахелой” също собственост на НЕК.
В резултат е прекратено захранването към петте подстанции в региона, включително към
подстанция „Хоризонт”, която подава електричество към „Мина Черно Море” АД.
В процеса на възстановяване на електрозахранването при диспечерите на НЕК в Териториално
диспечерско управление – Юг, както и при диспечерите на ЕВН България
Електроразпределение АД, не е регистрирана информация от „Мина Черно Море” АД, че
мината не поддържа резервно автономно захранване, което е в нарушение на чл.39 и 43 от
Наредба 3 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Съгласно чл. 43 от Наредбата потребителите от нулева категория на електрозхранване,
каквито считаме, че трябва да бъдат мините, се електроснабдяват от два независими взаимно
резервиращи се източника на захранване и от трети автономен независим източник.
Веднага след получаване на сигнал за създалата се критична ситуация с блокираните в мината
миньори, диспечерите на ЕВН България Електроразпределение АД и на ЕСО/НЕК подават
напрежение към „Мина Черно Море” АД и миньорите са изведени на повърхността.
С оглед на изложените факти, считаме, че действията на ЕВН България Електроразпределение
АД са били според законовите изискванията и са спомогнали за избягването на трагедия в
„Мина Черно Море” АД.
Също така считаме, че въпросния случай показва нуждата от засилен контрол от страна на
институциите върху ангажимента на работодатели към здравето и живота на своите
работници.
ЕВН България Електроразпределение АД отправя покана към цялото общество и към
компетентните институции за публичен дебат за отговорността на всички собственици на
сгради и обекти от категориите 0 – 3 по силата на Закона за енергетика за това как се
изпълняват законовите разпоредби за осигуряване на резервно захранване и кой носи
отговорността за контрол и санкциониране на прилагането на изискванията на нормативната
уредба в страната.

Етикети: