Поморие спечели проект за популяризиране на туризма, от 49 само на 28 общини одобрени

Разпечатай

Снимка:МРРБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова връчиха чекове за над 20 млн. лв. За финансиране по схемата са кандидатствали 49 проекта, но са одобрени 28 между тях и община Поморие, съобщи пресцентъра на МРРБ. Всеки от тях обхваща 3 общини, като по този начин местните власти взаимно си помагат, а не се конкурират, подчерта министърът. Тя напомни, че за финансиране по схемата може да се кандидатства до края на септември.

 

Кметът на община Поморие Иван Алексиев подписа нов договор по схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ към МРРБ, съобщиха от общината. Името на проекта е „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”. На официалната церемония присъстваха министър Лиляна Павлова и Деница Николова, гл. директор на дирекция „ Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ. Проектът е по ОП Регионално развитие и е на стойност 477 096 лв. Осъществява се съвместно с общините Айтос и Руен. Целта на проектното предложение е да повиши конкурентноспособността и привлекателността на трите региона, чийто основен проблем като туристическа дестинация е липсата на ясно разпознаваем имидж. Ще се популяризират не само традиционните, но и създадените през последните години нови атрактивни продукти и услуги с високо качество (СПА, уелнес, балнеотуризъм), културно-познавателен туризъм (посетителски център на Поморийско езеро, единственият в Източна Европа Музей на солта). В региона през последните години се разви селският туризъм. Има изградени екопътеки и за трите общини важно значение има ловният туризъм в Източна Стара планина. Туристически дружества маркират пътеки, стопанисват хижите в района, а също и международния маршрут по билото на Стара планина „от Ком до Емине”, който преминава и през трите общини. Проектът предвижда да бъдат разработени специализирани рекламно-информационни материали, които да удовлетворят нуждата на туристите от допълнителна специализирана информация. Ще се разработят туристически пакети на базата на регионални туристически продукти; ще се изготвят и разпространят рекламни и информационни материали на български, английски, немски, руски; интернет реклама. Планирано е и изработване на три кратки видеофилма на тема „Културен туризъм”, „Еко- и селски” и „Спа и уелнес”  на 4 езика, както и изготвяне и отпечатване на тематични билбордове, участие в  туристически борси, изложения и информационни събития. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца от неговото подписване.