Поморийско сдружение популяризира ползите от разделното събиране на отпадъците

Разпечатай

Поморийското Сдружение „Европа и Ние” проведе на 12.02.2013 г. в СОУ „Христо Ботев” гр. Камено информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците. В него взеха участие над 170 представители на местната общественост – деца, ученици, младежи, учители, родители и близки, медии и др. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността и да насърчи мотивацията на обществеността относно разделното събиране и повторната употреба на отпадъците. Информацията беше поднесена по забавен, развлекателен и атрактивен начин, раздадоха се множество награди и лакомства за участниците и победителите в образователните игри – част от мероприятието. На финала беше обявена награда (фотоапарат) за най-интересната идея за изработване на „домашни контейнери” за разделно събиране на отпадъците. Снимки могат да бъдат изпращани на е-maila на организаторите europeandwe@yahoo.com в срок до 30.04.2013 г.  Събитието е част от поредицата информационни дни, които се провеждат на територията на всяка от 13-те общини в Бургаска област. Реализирането им е в рамките на проект «Повишаване на обществената информираност за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад», финансиран с помощта на ЕС чрез съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007 – 2013».