Почетни граждани на Поморие: проф. Веселин Петков, проф. Иван Кочев, проф. Николай Янев

Разпечатай

Почетни граждани на Поморие станаха проф.Веселин Петков, проф.Иван Кочев и проф. Николай Янев. На основание чл.21, ал.1,т.22 от ЗМСМА, както и на чл.7 ал.3 и чл.8 от Наредбата за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги,  Общинският съвет-Поморие  ги удостои със званието „Почетен гражданин на Поморие”.

Проф.Веселин Михайлов Петков е роден на 29.09.1942 г.в семейство на преподаватели по математика. Баща му е преподавал в Поморийската гимназия, в която и той самият учи до 18-та си година.През 1967 завършва в  СУ с най-висок успех, става асистент в Софийския университет. Защитава дисертация в Московския университет.От 1972 до 1977 е научен сътрудник в Института по математика към БАН. От 1977  е доцент, а от 1986-доктор на  на математическите науки в СУ. През 1988 е избран за професор в Института по математика на БАН и става първият ръководител на секция”Математическа физика”. През 1989 става професор във Франция, а през 2000 г. получава най-високата титла професор  „classe exceptionnnelle”. От 2009 е почетен член на Института по математика.Научната дейност на проф. Веселин  Петков и приносът му за развитието на науката са високо оценени. Неговата изключителна научна работа е гордост  и чест за родния му град Поморие и бе адекватно оценена от неговите съграждани със званието „Почетен гражданин на Поморие”

Проф. Иван Кочев е един от нашите най-известни българисти и лингвисти,  роден е през 1935 г. в гр. Поморие. Той е наследник на известните възрожденски фамилии Хаджови и Миладинови. Кочев е бил научен ръководител на Секцията за българска диалектология и лингвистична география в ИБЕ при БАН, зам.-директор на Института; зам.-директор на Македонския научен институт, а от 1995 г. до днес е професор в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Иван Кочев е автор на над 250 научни труда, в които разработва фундаментални проблеми практически във всички области на езикознанието и които отстояват научната и националната истина за българския език в неговата цялост.  Във връзка със 75-годишния юбилей на този учен и ерудит в областта на българистиката, балканистиката и славистиката , бе удостоен със званието„Почетен гражданин на Поморие”

Проф. дмн Николай Янев е един от най-изтъкнатите български математици, получили международно признание, с над 120 научни статии в най-реномираните международни математически списания.  Проф. Н. Янев е бил два мандата директор на Института по Математика и Информатика, член е на Общото събрание на БАН, председател на Комисията за математически науки към ВАК и член на Президиума на Висшата Атестационна Комисия. Той е дългогодишен Председател на Организационния комитет на международните летни конференции по Теория на вероятностите и Математическа статистика, Президент на Българското статистическо Дружество и член на Международния Статистически Институт.Професор Янев е създател на програмата по Вероятности и Статистика към Факултета по Математика на СУ. Председател на Организационния комитет на първия световен конгрес по разклоняващи се стохастични процеси. Професор дмн Николай Янев е известен на своите колеги/ унас и в чужбина/ като запален ветроходец и отличен сърфист, почитател на Черно море и на своя любим град Поморие, чиято слава той разнася по целия свят.

Етикети: