Представител на Комисията за защита от дискриминация с приемна в Поморие

Разпечатай

На 26.11.2010 г. от 10.30 до 12.00 ч. в залата на Община Поморие ще се проведе приемна на гражданите от общината с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Дискриминация означава неравно третиране на хора според тяхния пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и други признаци.
Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.