Премахват уличната търговия на територията на Стария Несебър

Разпечатай

По предложение на кмета Николай Димитров Общинският съвет в Несебър гласува единодушно за премахване на общинската алейна търговия на територията на Стария Несебър за следващия туристически сезон.С решението, което влиза в сила за следващия сезон, се премахват съоръженията за търговия на открито – търговски площи за продажба: картички, сладолед, мед, ядки, подправки, сладкарски изделия,  сувенири, атракциони за детски колички и места за приложници, с изключение на художници. Със същото решение се запазва възможността за изнасяне на постоянната търговия на открито извън същинската територия на Стария Несебър, като извънредна универсална стойност, съгласно Плана за опазване и управление на “Старинен град Несебър”.

По същия начин, единодушно, общинските съветници одобриха предложенията на несебърския кмет за кандидатстване на Община Несебър с проекти по “Програма за развитие на селските райони”, за развитие на сектор “Рибарство” и по оперативна програма “Регионално развитие”.

                                         Максим МОМЧИЛОВ