Приключва реконструкцията на три учебни заведения в община Поморие /видео/

Разпечатай

Цялостната реконструкция и рехабилитация на пет сгради в общо три учебни заведения на територията на Поморие и общината успешно приключва в много кратък срок от 60 дни. Изпълнението на строително-монтажните работи е с качествени материали, съобщи на пресконференция в залата на община Поморие кметът Иван Алексиев.

Проектът по Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/068 е на обща стойност 5 684 532,20 лева, от които 5 644 925, 24 са безвъзмездна финансова помощ, включващи 4 798 186,45 съфинансиране от Европейския фонд за Регионално развитие и 846 738, 79 лв. национално съфинансиране. В рамките на проекта бе извършена цялостна реконструкция и рехабилитация на: ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие, ЦДГ в с. Страцин и ЦДГ в гр. Ахелой.
С реализацията на настоящия проект се освобождава финансов ресурс влаган понастоящем за текущи частични ремонти по сградите, коментира Алексиев. Със саниране на сградите ще се постигне намаляване на енергопотреблението, с което ще се реализират икономии на горива и енергоносители. При това  ще се освободят средства които могат да се вложат за обновяване на оборудването и обзавеждането на учебните заведения  и за повишаване квалификацията на учителите.
Учениците от ПГТ „Алеко Константинов”, гр. Поморие ще възобновят учебния процес в обновената сграда в началото на втория срок.

Видеозапис на част от пресконференцията може да гледате тук: