Проверка на сметка през интернет страницата на ЕVN България става все по-популярна услуга за клиентите на дружеството

Разпечатай

Над 90% от направените от клиентите проверки за сметки през 2011 г.  са извършени през интернет страницата на ЕVN България (www.evn.bg)

 

Все повече клиенти на ЕVN България предпочитат да проверяват размера на дължимите от тях суми за енергия през интернет страницата на дружеството – www.evn.bg. Това показва тенденцията на клиентско обслужване на дружеството през 2011 г.

 

От общо 5 542 000 проверки за сметки, направени през миналата година, почти 4,9 млн. от тях или близо 90% са направени през интернет страницата на дружеството. Останалите около 660 000 справки са направени чрез специализирания телефон за автоматична проверка на сметка 0700 10 207. Средно на месец през 2011 г. са извършени повече от 461 000 справки за фактури по интернет или по телефон.

 

За 2011 г. общо 501 185 клиенти са потърсили консултация или съвет по телефона с ЕVN България, използвайки денонощния телефонен център при отдел “Клиентско обслужване” на ЕVN България. От тях 78% са осъществили контакт със сътрудник на компанията до 20-та секунда, с което ЕVN България продължава тенденцията да поддържа бързина на приемане на обажданията.

 

На засилена популярност се радва и услугата на ЕVN България за обслужване на клиенти по електронната поща на дружеството – info@evn.bg,  чрез която през 2011 г. са обработени над 14 200 сигнала.

 

Запазва се високото ниво на обслужване при подадените клиентски жалби като през 2011 г. общо 9817 клиенти или по-малко от 1% от над 1,5 млн. клиенти на дружеството в Югоизточна България са подали жалби. От тях 924 броя са дошли от клиенти на EVN България Топлофикация в Пловдив. Данните сочат, че на 7094 жалби или около 72% от общо постъпилите сигнали е отговорено в рамките на 5 работни дни – при нормативно определен срок за даване на информация от 30 дни.

 

Телефонният център при отдел “Клиентско обслужване” на ЕVN България беше открит през 2007 г. като беше оборудван със съвременна телекомуникационна техника и софтуер, които позволяват да се предоставя бърза и точна информация на всеки клиент.

 

Общо за времето от създаването си през 2007 г. досега сътрудниците в отдел “Клиентско обслужване” са обслужили повече от 2 млн. обаждания от клиенти.

 

В услуга на клиентите са предоставени три национални денонощни телефонни номера:

 

  • 0700 1 7777 – телефон за обща информация и услуги, експертна консултация, съвети за енергийна ефективност и др.
  • 0700 1 0007 – телефон за сигнали за аварии и липса на захранване;
  • 0700 1 0207 – номер за автоматична проверка на фактури, като се въвежда номер на измервателна точка (ИТН). С едно обаждане могат да се проверят повече от едно ИТН.

В контекста на Световния ден за защита правата на потребителите (15 март) данните на ЕVN България очертават тенденцията към повишаване на клиентската удовлетвореност от услугите на дружеството в Югоизточна България, както и стремежа на компанията за подобряване на обслужването и повишаване качеството на снабдяване с енергия.

 

 

Етикети: