Проектът за регионално депо за отпадъци-Ямбол среща несъгласието на гражданите в този си вид

Разпечатай

Със сигнални жилетки и медицински маски ще участват гражданите на община Ямбол и община Тунджа в общественото обсъждане днес в 14 часа в сградата на община Ямбол, зала 107, където ще бъде представен ДОВОС за изграждане на регионален център за третиране на отпадъци, финансиран с евросредства. Инициативни комитети от Ямбол, с. Дражево и с. Хаджидимитрово ще изразят протеста си срещу избора на мястото на депото, без да са обследвани други площадки в Сливен и Нова Загора; анализа за количествата отпадъци  с  остарели данни от 2002-2008 г., когато не е имало организирано сметоизвозване и сметосъбиране в община Тунджа и във всички населени места в Стралджа, Сливен и Нова Загора; липсата на данни за Клетка 1 в ДОВОС;  за липсата на пречиствателна станция в проекта  и яснота къде ще се заустват отпадните води. Собствениците на съседни земи не са съгласни да се изгражда депо до  земеделските  им парцели, а обезщетяването им би  оскъпило с пъти реализирането на проекта, за който има точно определни средства по европейските програми и ще доплащат не властите, а получателите на услугата от региона.

В 19 часа общественото обсъждане продължава в с. Дражево, а на следващия ден – в с. Хаджидимитрово. Коалиция за устойчиво развитие подкрепя справедливите искания на обществеността от общините Ямбол и Тунджа европейските политики за третиране на отпадъци да не реализират с несъвършени и компрометирани процедури, нарушаващи екологичните императиви в националното законодателство и европейските директиви и призовава публичната администрация към диалог със заинтересовани групи на влияние и за обща визия с гражданите по управлението на отпадъци.

Етикети: ,