- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Промяна в Управителни съвети на EVN България Електроразпределение и ЕVN България Електроснабдяване

Posted By Константин Златаров On 28/12/2012 - 11:40 ч. @ 11:40 In Актуално | Comments Disabled

[1]EVN България информира за следните промени в управителните съвети на дружествата EVN България Електроразпределение и ЕVN България Електроснабдяване в сила от 01.01.2013 г.

Г-н Волфганг Хумер, председател на управителния съвет на EVN България Електроразпределение, се оттегля от досегашната си позиция. За в бъдеще той ще заеме нов ръководен пост в концерна EVN AG Австрия в сферата на клиентското обслужване.

Позицията председател на управителния съвет на EVN България Електроразпределение заема г-н Роналд Брехелмахер. Г-н Брехелмахер е инженер по образование, дългогодишен експерт в сферата на енергетиката като работи в концерна EVN AG от 1984 г. Той е заемал ръководни длъжности в дружеството в Австрия, участвал е активно и в изграждането на новата клиентска структура на EVN в България. В управителния съвет на EVN България Електроразпределение г-н Брехелмахер се присъединява към г-н Гочо Чемширов и г-н Костадин Величков.

Г-н Стефан Заманов напуска позицията на член на управителния съвет на ЕVN България Електроснабдяване, за да заеме позицията на старши вицепрезидент на EVN България с фокус развиване на стратегически проекти на EVN в България.

Като член на управителния съвет на EVN България Електроснабдяване влиза г-жа Жанет Стойчева, която до настоящия момент е била ръководител “Център за връзка с клиенти” в EVN в Австрия. Преди това г-жа Стойчева е заемала същата длъжност и в България.

В управителния съвет на EVN България Електроснабдяване г-жа Стойчева се присъединява към г-н Йорг Золфелнер и г-жа Михаела Михайлова-Дьорфлер.

 

 

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-evn-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3-25690/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2009/12/evn1.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%258f%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-evn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3-25690%2F&linkname=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%95VN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%258f%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-evn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3-25690%2F&linkname=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%95VN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%258f%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-evn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3-25690%2F&linkname=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%95VN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%258f%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-evn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3-25690%2F&linkname=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%95VN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%258f%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-evn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3-25690%2F&linkname=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%95VN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-evn-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3-25690/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.