Първият конкурс за работа в Община Поморие вече е факт

Разпечатай

Обявеният първи конкурс за 4 работни места на длъжност младши експерт ”Контролно ревизионна дейност и събиране” в дирекция „Приходи, местни данъци и такси” вече е факт. Според процедурата за провеждане на конкурса кандидатите за работа преминават 3 етапа –  подбор по документи, писмен тест и интервю-събеседване, съобщи зам. кметът Янчо Илиев. Резултатите ще бъдат обявени със съобщение в интернет страницата на общината, на местата за съобщения в общинската сграда и  в центъра за административно обслужване  в 3-дневен срок от приключване на интервюто.
Кандидатите се класират от комисията на база показаните резултати от теста и проведеното интервю в низходящ ред, като се съставя протокол, в който се предлага на органа по назначаването да назначи първите 4 участника, считано от 01.03.2012г.