- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Ръст на максималното потребление на електроенергия по време на коледните празници

Posted By Константин Златаров On 27/12/2011 - 15:02 ч. @ 15:02 In Актуално,Бизнес | Comments Disabled

[1]По време на изминалите коледни празници в диспечерските центрове на EVN България са отчетени завишени стойности на товарите по електроразпределителната мрежасъобщиха от компанията. Това се дължи на завишената консумация на електроенергия, както и на минусовите температури през голяма част от денонощието.
Върховото потребление на електроенергия е регистрирано във вечерните часове на 24 декември 2011 г. Пиковите стойности възлизат на над 1 660 000 киловатчаса електроенергия, консумирани в рамките само на един час. За сравнение през коледните празници на 2010 г. максималният товар е бил на стойност 1 491 000 консумирани киловатчаса в рамките на един астрономически час. Завишението през 2011 г. е с над 11%.  Завишени стойности са регистрирани също и на 25 и 26 декември 2011 г. в сравнение с тези дати от 2010 г. Най-голямо количество електроенергия е потребено от клиентите на 26 декември 2011 г. – общо над 31,2 млн. киловатчаса за цялото денонощие. Максималните стойности през празничните дни oт 2010 г. са били 28,8 млн. киловатчаса.

 

Специалистите в диспечерските центрове на EVN България осъществяват постоянен мониторинг на мрежата и потреблението на електричество. По време на изминалите празнични дни дружеството е регистрирало минимална аварийност на цялата територия на захранване в Югоизточна България. Екипите на дружеството са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост.

Постоянна връзка с клиентите се осъщестява чрез денонощния телефонен център на дружеството, където благодарение на модерна техника се приемат сигнали и се предоставя информация за всички въпроси, свързани с доставка на електроенергия.

През целия зимен сезон дружеството е в постоянна готовност да реагира на сигнали за нормализиране на захранването.

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-17733/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2009/12/evn1.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2581%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5-17733%2F&linkname=%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2581%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5-17733%2F&linkname=%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2581%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5-17733%2F&linkname=%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2581%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5-17733%2F&linkname=%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2581%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5-17733%2F&linkname=%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8

[8] : http://radiomilena.com/news/%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-17733/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.