Свиква се отчетно събрание на Читалище “Просвета 1888” – Поморие

Разпечатай

Настоятелството на Читалище “Просвета 1888” гр.Поморие, свиква

Отчетно събрание на членовете на читалището, което ще се състои на 14.03.2013 год. /четвъртък/ от 17.30 часа в залата на Читалище “Просвета 1888” при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2012 год.

2. Отчетен доклад на Проверителната комисия на читалището за 2012 год.

3. Приемане на Културния календар на читалището за 2013 год.

4. Приемане на Бюджет на читалището за 2013 год.

5. Текущи

При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата от 18.30 часа.

За връзка – тел. 2 23 16.