- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Свиква се отчетно събрание на Читалище “Просвета 1888” – Поморие

Posted By Константин Златаров On 28/02/2013 - 18:10 ч. @ 18:10 In Toп новини,Общество | Comments Disabled

[1]Настоятелството на Читалище “Просвета 1888” гр.Поморие, свиква

Отчетно събрание на членовете на читалището, което ще се състои на 14.03.2013 год. /четвъртък/ от 17.30 часа в залата на Читалище “Просвета 1888” при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2012 год.

2. Отчетен доклад на Проверителната комисия на читалището за 2012 год.

3. Приемане на Културния календар на читалището за 2013 год.

4. Приемане на Бюджет на читалището за 2013 год.

5. Текущи

При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата от 18.30 часа.

За връзка – тел. 2 23 16.

 

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%89-26825/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/03/Prosveta1.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2587%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2589-26825%2F&linkname=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%201888%E2%80%9D%20%E2%80%93%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2587%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2589-26825%2F&linkname=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%201888%E2%80%9D%20%E2%80%93%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2587%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2589-26825%2F&linkname=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%201888%E2%80%9D%20%E2%80%93%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2587%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2589-26825%2F&linkname=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%201888%E2%80%9D%20%E2%80%93%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2587%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2589-26825%2F&linkname=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%201888%E2%80%9D%20%E2%80%93%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[8] : http://radiomilena.com/news/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%89-26825/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.