Сдружение „Европа и Ние” продължава да информира за ползите от разделното събиране на отпадъци

Разпечатай

 На 04.03.2013 г., в сградата на Народно читалище „Георги Кондолов – 1914” гр. Царево, Сдружение „Европа и Ние”  проведе информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците. В него взеха участие над 120 представители на местната общественост – деца, ученици, младежи, учители, родители и близки и др. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността и да насърчи мотивацията на обществеността относно разделното събиране и повторната употреба на отпадъците. Информацията беше поднесена по забавен, развлекателен и атрактивен начин, раздадоха се множество награди и лакомства за участниците и победителите в образователните игри – част от мероприятието. На финала беше обявен конкурс за най-интересната идея за изработване на „домашни контейнери” за разделно събиране на отпадъците. Снимки могат да бъдат изпращани на е-maila на организаторите europeandwe@yahoo.com в срок до 30.04.2013 г.  Събитието е част от поредицата информационни дни, които се провеждат на територията на всяка от 13-те общини в Бургаска област. Следващият информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците ще се проведе в СОУ„Никола Й. Вапцаров” гр. Приморско на 05.03.2013 г., вторник, от 14.00 ч. Информационните дни се реализират в рамките на проект «Повишаване на обществената информираност за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад», финансиран с помощта на ЕС чрез съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007 – 2013».