- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Сдружение „Европа и Ние” продължава да информира за ползите от разделното събиране на отпадъци

Posted By radiomilena On 05/03/2013 - 10:08 ч. @ 10:08 In Водещи новини,Общество | Comments Disabled

[1] На 04.03.2013 г., в сградата на Народно читалище „Георги Кондолов – 1914” гр. Царево, Сдружение „Европа и Ние”  проведе информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците. В него взеха участие над 120 представители на местната общественост – деца, ученици, младежи, учители, родители и близки и др. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността и да насърчи мотивацията на обществеността относно разделното събиране и повторната употреба на отпадъците. Информацията беше поднесена по забавен, развлекателен и атрактивен начин, раздадоха се множество награди и лакомства за участниците и победителите в образователните игри – част от мероприятието. На финала беше обявен конкурс за най-интересната идея за изработване на „домашни контейнери” за разделно събиране на отпадъците. Снимки могат да бъдат изпращани на е-maila на организаторите europeandwe@yahoo.com [2] в срок до 30.04.2013 г.  Събитието е част от поредицата информационни дни, които се провеждат на територията на всяка от 13-те общини в Бургаска област. Следващият информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците ще се проведе в СОУ„Никола Й. Вапцаров” гр. Приморско на 05.03.2013 г., вторник, от 14.00 ч. Информационните дни се реализират в рамките на проект «Повишаване на обществената информираност за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад», финансиран с помощта на ЕС чрез съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007 – 2013».

Bookmark/Favorites [3]Svejo [4]Google Bookmarks [5]Delicious [6]StumbleUpon [7]Facebook [8] [9]Сподели [10]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%80%9e%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-26862/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%80%9e%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-26862/img_2582/

[2] europeandwe@yahoo.com: mailto:europeandwe@yahoo.com

[3] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25e2%2580%259e%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b6%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-26862%2F&linkname=%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%9E%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25e2%2580%259e%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b6%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-26862%2F&linkname=%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%9E%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25e2%2580%259e%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b6%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-26862%2F&linkname=%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%9E%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25e2%2580%259e%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b6%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-26862%2F&linkname=%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%9E%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[8] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25e2%2580%259e%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b6%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-26862%2F&linkname=%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%9E%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[9] : http://radiomilena.com/news/%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%80%9e%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-26862/

[10] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.