Силен интерес от бизнеса към услугата „е-фактура”, предлагана от EVN Bulgaria

Разпечатай

Близо четири пъти се е увеличил броят на бизнес клиентите на EVN Bulgaria, ползващи услугата електронна фактура („е-фактура”).

Предимствата и ползите на електронната услуга бяха потвърдени и  по време на проведените в периода 4-6 октомври EVN Бизнес Дни 2010, в рамките на които представители на големия бизнес и на общините, в областите Пловдив, Бургас и Стара Загора, се срещнаха с мениджъри на EVN Bulgaria. На бизнес-форума беше поканен и представител на Национална агенция за приходите, който потвърди законовата съобразност на „е-фактурата”.

Услугата „е-фактура” се предлага от EVN Bulgaria от месец май 2010 г. в сътрудничество с Борика-Банксервиз АД и е част от кампанията на дружеството за популяризиране на новите по-лесни и удобни начини за предоставяне на информация  за консумирана енергия. Само за първите четири месеца от началото на кампанията броят на бизнес клиентите, заявили желание да ползват услугата, се е увеличил четири пъти.

„Е-фактура” представлява подписан документ с валиден електронен подпис, напълно равностоен на издаваните досега фактури на хартиен носител. „Е-фактурите”, получавани чрез системата eFaktura.bg, отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от клиента електронен адрес. По този начин клиентът разполага със своята фактура по всяко време. Друг позитивен ефект от ползването на „e-фактура” е приносът за опазването на горите и околната среда.

Наред с основната тема на ЕVN Бизнес Дни 2010, представителите на бизнеса имаха възможност да се запознаят и с различни аспекти от дейността на дружеството, както и да проведат открит диалог с мениджърите на ЕVN Bulgaria.  Проявата EVN Бизнес Дни 2010 следва политиката на дружеството за прозрачно и коректно сътрудничество с бизнеса, основано на взаимно доверие. Получената директна обратна връзка ще допринесе още повече за добрия диалог между представителите на бизнеса и EVN Bulgaria.

Етикети: