Среща с туристическия бранш в Поморие

Разпечатай

Среща с представителите на туристическия бранш в Поморие ще се състои на 27.02.2012г. /понеделник/ от 14.30 ч. в залата на Общински  съвет. На нея ще се дискутират следните теми:

1. Обсъждане концепцията по проект „Поморийски залив – Източна Стара планина”, по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 – 2013 година.

2. Обсъждане  на  годишна  програма  за  развитието  на  Туризма  в  Община  Поморие  за  2012 година.

Поканата  е отправена от кмета  на община Поморие Иван Алексиев  към всички туристически фирми, организации, туроператори, хотелиери, ресторантьори и хора имащи отношение към туризма в Поморие и в общината.